Call Toll Free: 800-889-0661

$8.95 Flat Rate Shipping* Price Shipping to Any Point in the Lower 48 US States

KV55E Kor-It Core Drill Parts

Part # Name / Description Price Qty
KME120 KME120 Kor-It 10 AMP Electric Motor $9,999.00
KV-01-002 KV-01-002 Kor-It 1.5" Pulley $9,999.00
KV-01-004 KV-01-004 Kor-It Vac Motor $9,999.00
KV-01-006 KV-01-006 Kor-It Pump Shaft $9,999.00
KV-01-007 KV-01-007 Kor-It Retaining Rings 5/16(2per) $9,999.00
KV-01-010 KV-01-010 Kor-It Wet Kit $9,999.00
KV-01-011 KV-01-011 Kor-It Filter $9,999.00
KV-01-012 KV-01-012 Kor-It Filter Brkt. $9,999.00
KV-02-001 KV-02-001 Kor-It Lid Inlet $9,999.00
KV-02-002 KV-02-002 Kor-It Quick Connect 90 $9,999.00
KV-02-003 KV-02-003 Kor-It Hose 1 1/2"-10 $9,999.00
KV-02-004 KV-02-004 Kor-It 1 1/2 Wand $9,999.00
KV-02-005 KV-02-005 Kor-It 14 inch Floor Tool $9,999.00
KV-03-001 KV-03-001 Kor-It Lid-55 $9,999.00
KV-03-001A KV-03-001A Kor-It Barrel Hoop - 55 Gallon $9,999.00
KV-04-001 KV-04-001 Kor-It 55 Gal Drum $9,999.00
KV-04-003 KV-04-003 Kor-It 2" Dump Valve $9,999.00
KV-04-004-55 KV-04-004-55 Kor-It Cart 55 Gallon $9,999.00
KV-04-005 KV-04-005 Kor-It Hose Hanger Kit $9,999.00